PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ÚVODNÍ STRANA KONGRESOVA TURISTIKA AKTIVNI DOVOLENA CIRKEVNI PAMATKY KOUZLO HRADU A ZAMKU LAZNE ZLATA PRAHA KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ USTECKY KRAJ MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Pondělí 16.09.2019
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Chráněné druhy živočichů Českého ráje

Chráněné druhy živočichů Českého ráje

Kriticky ohrožené druhy
celkem 9

Bezobratlí (Avertebreta)
Rak říční (Astacus fluviatilis)
Velevrub malířský (Unio pictorum)

Obratlovci (Vertebreta)
Mihule potoční (Lampetra planeri)
Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
Čolek velký (Triturus cristatus)
Zmije obecná (Vipera berus)
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Orel mořský (Haliaeetus albicila)
Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Silně ohrožené druhy
celkem 32

Bezobratlí (Avertebreta)
Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
Škeble rybničná (Anodonta cygnea)
Obratlovci (Vertebreta)
Čolek horský (Triturus alpestris)
Čolek obecný (Triturus vulgaris)
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
Rosnička zelená (Hyla arborea)
Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
Skokan zelený (Rana esculenta)
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Ještěrka živorodá (Zoooteca vivipara)
Slepýš křehký (Anguis fragilis)
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Holub doupňák (Columba oenas)
Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
Chřástal polní (Crex crex)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Kavka obecná (Corvus monedula)
Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Skřivan lesní (Lullua arborea)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
Netopýr velkouchý (Myotis bechsteini)
Netopýr velký (Myotis myotis)
Vydra říční (Lutra lutra)
Ohrožené druhy, celkem 41
Bezobratlí (Avertebreta)
Batolec (Apatura spp.)
Čmelák (Bombus bombus)
Krajník hnědý (Calosoma inquisitor)
Mravenec (Formica spp.)
Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis)
Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
Střevlík (Carabus problematicus)
Střevlík (Carabus scheidleri)
Střevlík (Carabus ullrichi)
Svižník (Cicindela campestris)
Svižník (Cicindela sylvicola)

Obratlovci (Vertebreta)
Mník jednovousý (Lota lota)
Kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Ropucha obecná (Bufo bufo)
Užovka obojková (Natrix natrix)
Bekasina větší (Gallinago media)
Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Cvrčilka slavíková (Locustella lusciniodes)
Čáp černý (Ciconia ciconia)
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Krkavec velký (Corvus corax)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
Potápka malá (Tachybaptes ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Sluka lesní (Scolopax rusticola)
Strakapoud prostřední (Dendrocopus medius)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Výr velký (Bubo bubo)
Netopýr Brandtův (Myotis brandti)
Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)
Netopýr pestrý (Vespertilio murinus)
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

LOKALIZACE


Typ záznamu: Ochrana přírody
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 09:22 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
    FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
    TURISTIKA