PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY ÚVODNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Thursday 29.02.2024
Search
  Search centre
Czech Republic Index
BASIC INFORMATION
  Basic facts about Czech Republic
The best of Czech
Regions in Czech Republic
Tourist regions
Turistické oblasti
Towns and municipalities
Euroregions
Microregions and associations
Picturesque regions
ACTUALITIES AND EVENTS
  Actualities
Action databank
Folk activities and festivals
Tourist activities
PRAGUE - HEART OF EUROPE
  City of PRAGUE
Prague information centres
Calendar of activities in Prague
Balneology
  Spas
Health insurance
Congress Tourism
  Exhibitions and exhibition grounds
Congress centres
Exhibitions and promotion
Congresses and conferences
Fairs and exhibitions
Tourism and leisure time
  Information centres
Culture and entertainment
UNESCO sights
Sights and architecture
Ecclesiastical monuments
Castles and chateaux
Active holiday
Hiking
Rural tourism
Cycling tourism
Water tourism and sports
Wine tourism
Sport and relaxation
Czech Tourists Club
Travel offices
Folklore and Traditions
  Folklorní sdružení
Folk ensembles
Folk festivals
Folk traditions and customs
Folk craft and products
Nature and its protection
  Biosférická rezervace UNESCO
Protected landscape areas
Natural points of interest
Caves and abysses
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Nature trails
Accommodation & dining
  Car-camping, camping site
Hotels, Boarding houses
Chaty a chalupy
Recreation areas
Further accommodation
Restaurants
Příjemné posezení
Gastronomic specialities
Commerce and services
  Services for motorists
Shopping centres
BUSINESS PROMOTION
  Investment opportunities
Financial sector and insurance
Properties for sale
Industrial production
Food production
Království perníku

Statistika není nuda

Statistika nuda je .... zpívá se v jedné z našich pohádek. Že tomu tak není dosvědčuje statistické vyhodnocení činnosti Městského informačního centra Ostrava, o. p. s. Není nad to mít dokonalý přehled o tom, jak jsme si vedli.
Městské informační centrum Ostrava, o. p. s. (zkrácení MIC Ostrava, o. p. s.) funguje třetím rokem jako obecně prospěšná společnost. Jejím jediným zřizovatelem je město Ostrava. Práci ostravského informačního centra hodnotí občané i návštěvníci většinou pozitivně. Značnou pozornost této činnosti věnovaly i hromadné sdělovací prostředky. Pro pracovníky MIC je odezva na jejich práci nejen motivující, ale i inspirativní. Velmi průkaznou odezvou však jsou statická vyhodnocení. Nechme proto za sebe hovořit čísla.
Struktura dotazů
Za celou dobu fungování MIC v Ostravě jsou druhy dotazů vyděleny do deseti základních oblastí: akce, doprava, firmy, INTERNET, mimoostravské dotazy, město Ostrava, prodej, různé, TICKETPRO, ubytování.
Struktura dotazů se nemění. K nejfrektovanějším patří dotazy týkající se akcí a s tím spojený předprodej vstupenek = 35,24% a dotazy týkající se města Ostravy 27,9%.
Městské informační centrum Ostrrava, o. p. s. částečně supluje i regionální informační centrum. Monitoruje proto situaci v regionu, v České republice i nejbližším pohraničí Polska a Slovenska. Frekvence mimoostravských dotazů se pohybuje do 5% z celkového počtu dotazů.
Statistické vyhodnocení návštěvnosti
Činnost MIC Ostrava, o. p. s. je od samých počátků statisticky sledována a vyhodnocována. Statistické vyhodnocení se provádí měsíčně. Za dobu existence je možné srovnání i s předcházejícími lety.
Za rok 1998 MIC navštívilo 58 199 klinetů. Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v prosinci, což souvisí s předprodejem vstupenek na předvánoční a vánoční akce. Naopak nejmenší návštěvnost byla zaznamenána během letních prázdnin (červenec = 3636 klientů, srpen = 3727 klientů). Čísla o počtu návštěvnosti během letní sezony dokládají známé skutečnosti. V Ostravě se pořádá málo zajímavých akcí, a proto není turisticky tolik navštěvována. Naopak vysoká návštěvnost během ostatních měsíců v roce dokládá, že Ostrava je přitažlivá z hlediska komerčního, kulturního, vystavovatelského a tranzitního.
Srovnání je zajímavé z několika hledisek. Během roku 1998 je výrazný nárůst návštěvnosti MIC, vůbec největší je u měsíců: leden = 187%, září = 185%, duben = 176%. Není překvapením, že naopak pokles návštěvnosti je během letních měsíců roku 1998. Návštěvnost v červenci roku 1998 dosahovala pouze 83% proti červenci roku 1997, v srpnu 1998 pouze 65% proti srpnu roku 1997. Souvisí to s mimořádnými událostmi letních měsíců roku 1997. V červenci 1997 Ostravu postihly povodně a v srpnu se konala výstava OBNOVA 97 na pomoc postiženým oblastem.
Městské informační centrum během mimořádných událostí zajišťovalo zcela odlišný informační servis. Podílelo se na informování občanů (zvl. evakuace obyvatel, náhradní doprava, pomoc postiženým, sbírky humanitární pomoci ap.) i na zajištění zprostředkovatelských služeb pro výstavu OBNOVA 97.
Za dobu tříleté existence MIC navštívilo 122 603 klientů, z toho pouze v roce 1998 to bylo 58 199 klientů. Pouze za rok 1998 využilo služeb MIC 47,46% z celkového počtu návštěvníků, tj. nárůst 268,3% proti roku 1996 a 136,23% proti roku 1997.
Závěr
Zájem o služby Městského informačního centra v Ostravě opět potvrdil, že si již našlo svou stálou klientelu. Jeho fungování je žádané a je opodstatněné
Finanční zpráva za rok 1998 dokládá, že finanční prostředky vložené zakladatelem do založení obecně prospěšné společnosti se postupně vracejí. Vzrostla totiž soběstačnost MIC. Společné náklady na provozování MIC kryje ze 4/5 zakladatel a z 1/5 obecně prospěšná společnost. Bylo by proto žádoucí zakládat podobná informační centra i v jiných strategických místech města Ostravy.

Dagmar Kremzerová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 15.08.1999
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA